Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI NA SEMINÁŘI/KURZU

Máte-li o některý seminář, vyplňte přihlášku a co nejdříve ji odešlete na AJAK Kutná Hora.
Je možné se přihlásit odesláním elektronické přihlášky, e-mailem info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.
(v době nepřítomnosti pracovníka, volejte +420 774 597 616)

Upozorňujeme, že přihláška je evidována a pozvánky na semináře NEZASÍLÁME
Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, nebo zrušení semináře.
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.
Pokud již bude zrušený seminář uhrazen, vrátíme Vám poplatek na účet uvedený na přihlášce.

ÚHRADA SEMINÁŘŮ:
POPLATEK ZA 1 SEMINÁŘ ČINÍ 1 500,- KČ

Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo faktury) a KS 0008.
Možná je také platba v hotovosti v den konání semináře, před jeho zahájením.

Účastníci obdrží na semináři studijní materiál v aktuálním znění.

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před stanoveným zahájením semináře.
Předpokládané ukončení seminářů ve 14:00 hod


MÍSTO KONÁNÍ:
Všechny semináře se budou konat v zasedací místnosti MZe, Benešova 97


STORNOVACÍ PODMÍNKY:
Poplatek vracíme pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit Vámi objednaného semináře/kurzu z vážných důvodů a je nutné, abyste neúčast přihlášeného telefonicky omluvili.


ZA AKADEMII JANA AMOSE KOMENSKÉHO, Z.S. - OBLAST KUTNÁ HORA

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraBližší informace: +420 327 561 054 nebo info@ajakkutnahora.cz