Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI NA SEMINÁŘI/KURZU

Vážení,
v úvodu přijměte poděkování za dosavadní spolupráci a za Váš zájem o námi pořádané semináře a kurzy.

Máte-li o některý seminář/kurz zájem, vyplňte přihlášku a co nejdříve ji odešlete /odevzdejte na AJAK Kutná Hora.
Je možno přihlásit se elektronicky, e-mailem, osobně, nebo telefonicky. V době nepřítomnosti pracovníka, volejte na mobil +420 774 597 616. Jakmile budeme mít možnost, ozveme se Vám.

Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou zasílány.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, eventuálně zrušení semináře/kurzu.
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat. Pokud již bude zrušený seminář uhrazen, vrátíme Vám poplatek na účet uvedený na přihlášce.

Zájemcům o základní a rekvalifikační kurzy budou pozvánky s přihláškou včas zaslány.

ÚHRADA SEMINÁŘŮ/KURZŮ:
Pro Vás i pro nás je výhodnější platba fakturou, kterou vystavíme na základě Vaší přihlášky.
Prezence účastníků je bez plateb v hotovosti jednodušší. Přesto umožňujeme tuto platbu i v hotovosti a věříme, že se pak semináře zúčastníte, nebo se včas v naléhavém případě omluvíte. Možnost platit v hotovosti je dána i těm, kteří se na seminář přihlásí na poslední chvíli (alespoň jeden den před konáním, aby pro ně mohl být zajištěn podkladový materiál). Při prezenci bude účastníkům s platbou v hotovosti vydána stvrzenka o úhradě. Upozorňujeme všechny naše posluchače, že platbu v hotovosti budeme vybírat pouze do konce roku 2017.

Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo faktury) a KS 0308.
Poplatky za kurzy se hradí při zahájení rekvalifikačních kurzů na základě faktury buď v hotovosti, nebo příkazem k úhradě (firmy, organizace).

NEZDRAŽUJEME – POPLATEK - JEDEN SEMINÁŘ ČINÍ 1 200 Kč

Účastníci obdrží na semináři studijní materiál v aktuálním znění.

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před stanoveným zahájením semináře.
Předpokládané ukončení seminářů ve 14:00 hod.

STORNOVACÍ PODMÍNKY:
Poplatek vracíme pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit Vámi objednaného semináře/kurzu z vážných důvodů a je nutné, abyste neúčast přihlášeného telefonicky omluvili.

PŘEJEME VÁM VŠEM KLIDNÉ VÁNOCE A MNOHO ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2017
ZA AKADEMII JANA AMOSE KOMENSKÉHO, Z.S. OBLAST KUTNÁ HORA


Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraBližší informace: +420 327 561 054 nebo info@ajakkutnahora.cz