Akademie Jana Amose Komenského Kutná Hora

Akademie Jana Amose Komenského Kutná Hora je vzdělávací organizací působící na celém území České Republiky. Hlavním a základním posláním Akademie Jana Amose Komenského je podílet se na všestranném celoživotním vzdělávání občanů. Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie Jana Amose Komenského s orgány místní a státní správy, podnikatelskými subjekty právnických a fyzických osob , občanskými sdruženími a dalšími institucemi působícími v oblasti vzdělávání.


Činnost AJAK Kutná Hora je rozdělena do několika oblastí:

Odborné semináře

- reagující na změny předpisů, zákonů a směrnic


Rekvalifikační kurzy

Účetnictví s podvojnými zápisy

Mzdové účetnictví

- rekvalifikační kurzy jsou určeny pro pracovníky firem a organizací i jednotlivcům se zájmem o zvýšení kvalifikace
- rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT, pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce a dalšími organizacemi


Základní kurzy

Daňová evidence

- a další dle požadavků, jejichž konání je závislé na zájmu organizací a firem


Aktuální semináře a kurzy

23.11.2021 - POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD V ROCE 2022

26.11.2021 - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY

01.12.2021 - MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality pro rok 2022

08.12.2021 - NOVELA ZÁKONA O DPH od 1. 7. 2021 A V ROCE 2022

10.12.2021 - DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI