Semináře

V úvodu přijměte poděkování za Váš zájem o námi pořádané semináře a kurzy.

Máte-li o některý seminář zájem, je možné se přihlásit odesláním elektronické přihlášky, e-mailem: info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.

POPLATEK ZA 1 SEMINÁŘ JE 1 500 Kč

Na základě Vámi zaslané přihlášky s vyznačením platby Vám bude vystavena faktura za všechny objednané semináře.
Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo faktury) a KS 0008.

SEMINÁŘE SE KONAJÍ NA MZe, Benešova 97, Kutná Hora.


Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou zasílány.

Na každém semináři jsou účastníkům předávány písemné podklady.

V případě karantény, budeme jednat s lektory o možnosti webinářů, kde bude stanoven nižší poplatek, podle počtu přihlášených účastníků.

O změně termínu, nebo místnosti, budou přihlášení účastníci včas informováni.
Pokud se nebudete moci zúčastnit některého již Vámi přihlášeného semináře, sdělte nám to telefonicky nejpozději jeden den před zahájením.

Prezence je vždy 30 minut před začátkem semináře (kurzu). Ukončení seminářů ve 14.00 hodin.

Ostatní aktuální informace získáte v naší organizaci.

info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná Hora


NABÍDKA SEMINÁŘŮ