Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ BŘEZEN – ČERVEN 2022

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2022 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2021

Z důvodu nemoci se tento seminář nekonal.

NABÍZÍME ZDARMA MATERIÁLY OD PANÍ Ing. Lacmanové

Zájemcům je zašleme na jejich e-mailovou adresu.DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB-DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

(Kód 01)

SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT FORMOU ONLINE WEBINÁŘE – přihlášky zasílejte do 31.3.2022


Termín:

- odkaz k připojení spolu s instrukcemi, bude včas zaslán před konáním webináře


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma, Daňový poradce, člen SÚ a DP v Brně


Předmětem tohoto video-semináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2021 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2021. Seminář je rozdělen zhruba na tři okruhy – začíná rekapitulací změn daně z příjmů, pokračuje účetními změnami a nakonec rozebírám vybrané řádky daňového přiznání právnických osob. Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.


PROGRAM:

• Termíny a způsoby podání daňového přiznání
• Nové přílohy přiznání
• Hmotný a nehmotný majetek – mimořádné odpisy, nové pojmy, nová úprava
• Daňová ztráta, zpětné uplatnění, důsledky na lhůty pro kontrolu, vzdání se práva na ztrátu
• Nové Interpretace Národní účetní rady s vlivem na účetní závěrku
• Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim
• Dary u právnických osob
• Vybrané řádky daňového přiznání – zvyšující a snižují položky základu daně

Rozsah semináře: cca 3 hodiny


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZAPSANÉ SPOLKY

(Kód 02)

Termín konání:

Středa 27.dubna 2022 od 8:30 hod.


Místo konání:

zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová, zkušená lektorka


PROGRAM:

• Inventarizace majetku a závazků, příkaz k inventarizaci, protokol o zhotovení inventarizace.
• Účetní závěrka, podklady a příprava na sestavení daňového přiznání.
• Vazba výkazu na daňové přiznání.
• Diskuze
• Dotazy posluchačů

Účastníci obdrží materiály.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaPERSONALISTIKA A ZÁKONÍK PRÁCE PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ

(Kód 03)

Termín konání:

Úterý 3.5.2022 od 8:30 hod.


Místo konání:

zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Lenka Ludwigová, zkušená lektorka


Seminář je určen pro začínající, mírně pokročilé personalisty, mzdové účetní a další zájemce.


PROGRAM:

• Aktuality v personální a mzdové oblasti podle aktuálního stavu schválených zákonů.
• Personalistika, pracovní smlouvy, dohody – DPP, DPČ a jejich kombinace, pracovní doba, dovolená, zaručená mzda, překážky v práci – interní předpisy, aj.
• Diskuze
• Dotazy posluchačů


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

(Kód 04)

Termín konání:

Úterý 17.5.2022 od 8:30 hod.


Místo konání:

zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Lenka Ludwigová, zkušená lektorka


Seminář je určen pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce.


PROGRAM:

• Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zaměstnání malého rozsahu, Dohody – DPP, DPČ, podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, aj.
• Pojistné na důchodové pojištění, ELDP, platby zaměstnavatelů, orientační výpočet důchodu.
• Zdravotní pojištění, jeho systém, oznamovací povinnost, vyměřovací základy, DPP, DPČ aj.
• Diskuze
• Dotazy posluchačů

Součástí semináře bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – ZÁLOHOVÁ A SRÁŽKOVÁ DAŇ

(Kód 05)

Termín konání:

Úterý 24.5.2022 od 8:30 hod.


Místo konání:

zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Lenka Ludwigová, zkušená lektorka


Seminář je určen pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce.


PROGRAM:

• Seznámení se zákonem o dani z příjmů ze závislé činnosti – kde v něm najdeme podstatné informace. Rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní. Práce s Prohlášením poplatníka.
• Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené – neboli zaměstnanecké benefity , stravenkový paušál, na co má nárok pracovník na DPP, DPČ.
• Příklady na jednotlivé slevy na dani, problematika dětí a daňového bonusu. Žádosti o roční zúčtování záloh a celá problematika vyúčtování.
• Daně pro FÚ.
• Diskuze
• Dotazy posluchačů

Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDPH V PŘÍKLADECH

(Kód 06)

Termín konání:

Čtvrtek 9.6.2022 od 9:00 hod.


Místo konání:

zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková, zkušená lektorka


PROGRAM:

• Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2022
• Problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2021
• Budou řešeny nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH
• Diskuze
• Dotazy posluchačů

Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.


Cena semináře:
1500 Kč

Přihláška