Semináře

Máte-li o některý seminář/kurz zájem, vyplňte připojenou přihlášku a co nejdříve ji odešlete na AJAK Kutná Hora.
Je možné se přihlásit odesláním elektronické přihlášky, e-mailem info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.
Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou posílány.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, eventuálně zrušení semináře.
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat. Pokud již bude zrušený seminář uhrazen, vrátíme Vám poplatek na účet uvedený na přihlášce.

ÚHRADA SEMINÁŘŮ:
POPLATEK ZA 1 SEMINÁŘ JE 1 300 Kč

Platba pouze fakturou, kterou vystavíme na základě Vaší přihlášky.
Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo faktury) a KS 0008.
Účastníci obdrží na semináři studijní materiál v aktuálním znění.
Prezence účastníků probíhá půl hodiny před stanoveným zahájením semináře. Předpokládané ukončení seminářů ve 14:00 hod.

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Poplatek vracíme pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit Vámi objednaného semináře z vážných důvodů a je nutné, abyste neúčast přihlášeného telefonicky omluvili.

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraNABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ ÚNOR – ČERVEN 2020

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

(Kód 08)

SEMINÁŘ ZRUŠEN!

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE VČAS OZNÁMEN.

Termín a místo konání:

Čtvrtek dne 19. 3. 2020 od 9:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková
zkušená lektorka


PROGRAM:

Určeno pro:
ekonomické pracovníky, účetní, daňové poradce a všechny osoby, kterých se evidence tržeb může dotknout.

Posluchači se na semináři seznámí s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.
Diskuze, dotazy účastníků.

Posluchači obdrží podrobné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaPERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OTÁZKY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

(Kód 09)

Termín a místo konání:

Úterý 21. 4. 2020 od 8:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Určeno pro pracovníky školství. Budou řešeny otázky pracovní doby, přímé a nepřímé činnosti, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Příklady z praxe v oblasti personální a mzdové.
Diskuze, dotazy účastníků.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDVOUDENNÍ SEMINÁŘ PERSONALISTIKY A MEZD

(Kód 10)

Termín a místo konání:

Čtvrtek 14. 5. 2020 od 8:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97

Čtvrtek 21. 5. 2020 od 8:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní, které si potřebují prohloubit znalosti v jednotlivých oblastech. Jedná se o zkrácenou podobu rekvalifikačního kurzu. Podle požadavku posluchačů lze prodloužit ještě o jeden den.

Obsah:
personalistika dle zákoníku práce, výpočet mezd, minimální, zaručená mzda, přesčasy, srážky, exekuce, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu včetně ročního zúčtování záloh. Příklady z praxe, aj.
Diskuze, dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1300 Kč

Přihláška