Semináře

V úvodu přijměte poděkování za Váš zájem o námi pořádané semináře a kurzy.

Máte-li o některý seminář zájem, je možné se přihlásit odesláním elektronické přihlášky, e-mailem: info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.

POPLATEK ZA 1 SEMINÁŘ JE 1 500 Kč

Na základě Vámi zaslané přihlášky s vyznačením platby Vám bude vystavena faktura za všechny objednané semináře.
Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo faktury) a KS 0008.

SEMINÁŘE SE KONAJÍ NA MZe, Benešova 97, Kutná Hora.


Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou zasílány.

Na každém semináři jsou účastníkům předávány písemné podklady.

V případě karantény, budeme jednat s lektory o možnosti webinářů, kde bude stanoven nižší poplatek, podle počtu přihlášených účastníků.

O změně termínu, nebo místnosti, budou přihlášení účastníci včas informováni.
Pokud se nebudete moci zúčastnit některého již Vámi přihlášeného semináře, sdělte nám to telefonicky nejpozději jeden den před zahájením.

Prezence je vždy 30 minut před začátkem semináře (kurzu). Ukončení seminářů ve 14.00 hodin.

Nabídka na další období LEDEN – ČERVEN 2022, bude zveřejněna během prosince

Ostatní aktuální informace získáte v naší organizaci.

info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná Hora


NABÍDKA SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ– PROSINEC 2021

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD V ROCE 2022

(Kód 04)

Termín a místo konání:

Úterý 23. 11. 2021 od 9.00 hod.


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová, zkušená účetní


Určeno pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají.

PROGRAM:

V průběhu výkladu budou vysvětleny všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy a jednak z praxe podniků a organizací.

Posluchačům budou vysvětleny zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů, jednotlivé druhy cestovních náhrad a jejich paušalizace, zahraniční a tuzemské cesty, účtování aj.

Diskuze – otázky a odpovědi


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY

(Kód 05)

Termín a místo konání:

Pátek 26.11. 2021 od 9.00 hod.


LEKTOR:

Jana Dorčáková, specialistka v oboru


PROGRAM:

Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění, pomocí vzorových příkladů budou seznámeni se základními zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP, dále se základními informacemi o dávkách důchodového pojištění, povinnostmi zaměstnavatelů, vedení ELDP, příklady vyplňování ELDP a další.

Diskuze, odpovědi na dotazy


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaMZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality pro rok 2022

(Kód 06)

Termín a místo konání:

Středa 1. 12. 2021 od 9.00 hod.


LEKTOR:

Ing. Růžena Klímová, Specialistka a konzultantka mzdového účetnictví


PROGRAM:

Změny v pracovně právní a mzdové oblasti, aktuality po novelách zákoníku práce a nejčastější chyby

Změny ve zdravotním, sociálním, nemocenském pojištění.

Změny v zákoně o státní sociální podpoře,

Zákonné pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu, bolestné, úhrada náhrady za ztrátu na výdělku po dobu DPN, po ukončení DPN

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře

Diskuze, odpovědi na dotazy


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaNOVELA ZÁKONA O DPH od 1. 7. 2021 A V ROCE 2022

(Kód 07)

Termín a místo konání:

Středa 8. 12. 2021 od 9.00 hod.


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, Sdružení daňových poradců v Brně


Určeno pro: účetní, daňové poradce, ekonomy, plátce DPH

PROGRAM:

Cílem prakticky vedeného semináře je seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona s účinností od 1. 7. 2021. Budou řešeny nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH z praxe. Posluchači obdrží materiály.

Diskuze, Odpovědi na dotazy.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

(Kód 08)

Termín a místo konání:

Pátek 10.12.2021 od 9.00 hod.


LEKTOR:

Ing. Dagmar Lacmanová, metodička DPFO-ZČ, Specializovaní finanční úřad


URČENO PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ

PROGRAM:

Orientace na stránkách Finanční správy ČR

Plátce daně a plátcova pokladna včetně registrace, vymezení příjmů ze ZČ, zálohová daň, srážková daň, příjmy osvobozené od daně ze ZČ, základ daně, výpočty, příklady slevy na dani a jejich prokazování, Prohlášení poplatníka, roční zúčtování záloh aj.

Diskuze, odpovědi na dotazy


Cena semináře:
1500 Kč

Přihláška