Semináře

Máte-li o některý seminář/kurz zájem, vyplňte připojenou přihlášku a co nejdříve ji odešlete na AJAK Kutná Hora.
Je možné se přihlásit odesláním elektronické přihlášky, e-mailem info@ajakkutnahora.cz, nebo telefonicky na čísle +420 327 561 054.
Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou posílány.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, eventuálně zrušení semináře.
Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat. Pokud již bude zrušený seminář uhrazen, vrátíme Vám poplatek na účet uvedený na přihlášce.

ÚHRADA SEMINÁŘŮ:
POPLATEK ZA 1 SEMINÁŘ JE 1 300 Kč

Platba pouze fakturou, kterou vystavíme na základě Vaší přihlášky.
Úhradu na základě faktury provádějte převodním příkazem na účet číslo 441722359/0800 u České spořitelny s uvedením VS (číslo faktury) a KS 0008.
Účastníci obdrží na semináři studijní materiál v aktuálním znění.
Prezence účastníků probíhá půl hodiny před stanoveným zahájením semináře. Předpokládané ukončení seminářů ve 14:00 hod.

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Poplatek vracíme pouze v případě, že se nebudete moci zúčastnit Vámi objednaného semináře z vážných důvodů a je nutné, abyste neúčast přihlášeného telefonicky omluvili.

PŘEJEME VÁM VŠEM KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2020

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraNABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2020

ZDAŇOVÁNÍ PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZAPSANÉ SPOLKY

(Kód 01)

Termín a místo konání:

Úterý 14. 1. 2020 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová
účetní specialista, zkušená lektorka


PROGRAM:

inventarizace majetku a závazků, příkaz k inventarizaci, protokol o zhotovení inventarizace.
Účetní závěrka, podklady a příprava na sestavení daňového přiznání.
Vazba výkazu na daňové přiznání.
Diskuze, dotazy účastníků.

Účastníci obdrží písemné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2019

(Kód 02)

Termín a místo konání:

Pátek 17. 1. 2020 od 9:00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Dagmar Lacmanová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti.
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019, příklady.
Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2020.
Judikatura k dani z příjmů ze závislé činnosti.
Diskuze, dotazy účastníků.

Účastníci obdrží písemné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2019

(Kód 03)

Termín a místo konání:

Pondělí dne 20. 1. 2020 od 9:00 hod. přednáškový sál Čáslav VOŠ, SPŠ a OA ČÁSL., Přem. Otakara II. 938


LEKTOR:

Ing. Dagmar Lacmanová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti.
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019, příklady.
Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2020.
Judikatura k dani z příjmů ze závislé činnosti.
Diskuze, dotazy účastníků.

Účastníci obdrží písemné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2019

(Kód 04)

Termín a místo konání:

Pondělí dne 27. 1. 2020 od 9:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Dagmar Lacmanová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti.
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019, příklady.
Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2020.
Judikatura k dani z příjmů ze závislé činnosti.
Diskuze, dotazy účastníků.

Účastníci obdrží písemné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaZÁKON O DPH V ROCE 2020

(Kód 05)

Termín a místo konání:

Čtvrtek dne 30. 1. 2020 od 9:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma
daňový poradce, člen SÚ a DP v Brně


PROGRAM:

Výklad bude zaměřen na aktuální problémy při uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení, tematicky zaměřená na tuzemská i zahraniční plnění. Diskuze, dotazy účastníků.

Účastníci obdrží písemné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDPH V PŘÍKLADECH

(Kód 06)

Termín a místo konání:

Čtvrtek dne 13. 2. 2020 od 9:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková
zkušená lektorka


PROGRAM:

Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020.
Problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2019.
Budou řešeny nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH.
Diskuze, dotazy účastníků.

Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaSESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2019

(Kód 07)

Termín a místo konání:

Pátek dne 28. 2. 2020 od 9:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma
daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně


PROGRAM:

Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů. Obsah:
Účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha, náležitosti účetní závěrky, rozsah jejího sestavení, rozvahový den, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění účet. závěrky a výroční zprávy, úschova účetní závěrky, závěrkové operace aj. Diskuze, dotazy účastníků.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

(Kód 08)

Termín a místo konání:

Čtvrtek dne 19. 3. 2020 od 9:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková
zkušená lektorka


PROGRAM:

Určeno pro:
ekonomické pracovníky, účetní, daňové poradce a všechny osoby, kterých se evidence tržeb může dotknout.

Posluchači se na semináři seznámí s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb, jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.
Diskuze, dotazy účastníků.

Posluchači obdrží podrobné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaPERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OTÁZKY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

(Kód 09)

Termín a místo konání:

Úterý 21. 4. 2020 od 8:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Určeno pro pracovníky školství. Budou řešeny otázky pracovní doby, přímé a nepřímé činnosti, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Příklady z praxe v oblasti personální a mzdové.
Diskuze, dotazy účastníků.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDVOUDENNÍ SEMINÁŘ PERSONALISTIKY A MEZD

(Kód 10)

Termín a místo konání:

Čtvrtek 14. 5. 2020 od 8:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97

Čtvrtek 21. 5. 2020 od 8:00 hod. zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


PROGRAM:

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní, které si potřebují prohloubit znalosti v jednotlivých oblastech. Jedná se o zkrácenou podobu rekvalifikačního kurzu. Podle požadavku posluchačů lze prodloužit ještě o jeden den.

Obsah:
personalistika dle zákoníku práce, výpočet mezd, minimální, zaručená mzda, přesčasy, srážky, exekuce, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu včetně ročního zúčtování záloh. Příklady z praxe, aj.
Diskuze, dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1300 Kč

Přihláška