Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ BŘEZEN – ČERVEN 2022


DPH V PŘÍKLADECH

(Kód 06)

SEMINÁŘ SE NEKONÁ
Náhradní termín bude včas oznámen v měsíci září.


Termín konání:

Čtvrtek 9.6.2022 od 9:00 hod.


Místo konání:

zasedací místnost MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková, zkušená lektorka


PROGRAM:

• Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2022
• Problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2021
• Budou řešeny nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH
• Diskuze
• Dotazy posluchačů

Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.


Cena semináře:
1500 Kč

Přihláška