Aktuální semináře a kurzy

Oznámení:

Nabízíme mimořádný seminář, který se bude konat v Pondělí 3.6. od 9.00 hodin., na téma:

ZMĚNY V DPP V ROCE 2024 A 2025 A DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE


Akademie Jana Amose Komenského Kutná Hora

Akademie Jana Amose Komenského Kutná Hora je vzdělávací organizací působící na celém území České Republiky. Hlavním a základním posláním Akademie Jana Amose Komenského je podílet se na všestranném celoživotním vzdělávání občanů. Při realizaci tohoto záměru spolupracuje Akademie Jana Amose Komenského s orgány místní a státní správy, podnikatelskými subjekty právnických a fyzických osob , občanskými sdruženími a dalšími institucemi působícími v oblasti vzdělávání.


Činnost AJAK Kutná Hora je rozdělena do několika oblastí:

Odborné semináře

- reagující na změny předpisů, zákonů a směrnic


Rekvalifikační kurzy

Účetnictví s podvojnými zápisy

Mzdové účetnictví

- rekvalifikační kurzy jsou určeny pro pracovníky firem a organizací i jednotlivcům se zájmem o zvýšení kvalifikace
- rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT, pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce a dalšími organizacemi


Základní kurzy

Daňová evidence

- a další dle požadavků, jejichž konání je závislé na zájmu organizací a firem